Per och snögubben. 

 

 

 

 

En saga för de allra yngsta barnen

Den klassiska sagan som handlar om hur Per bygger en snögubbe. På natten drömmer han att den kommer in....

 

 

 

 

 

 Vill du ha bilder och text kan du skicka ett mail.

                      

 

         Tillbaka